Právní ochrana

S maximální péčí Vám poskytneme kompletní právní služby podle Vašich potřeb, na míru a za rozumnou cenu. Ať již žijete v jakékoli části naší země.

Obchodní právo

 • Provedeme analýzu Vašeho problému a navrhneme Vám nejvhodnější řešení na míru.
 • Připravíme Vám smlouvu dle Vašich potřeb a požadavků.
 • Zkontrolujeme Vaši smlouvu, upozorníme Vás na rizika z ní vyplývající a navrhneme řešení.
 • Pomůžeme Vám při vstupu do podnikání.
 • Založíme Vám společnost či provedeme likvidaci společnosti. Provádíme změny v orgánech společností, zvýšení základního kapitálu, připravujeme valné hromady, převádíme obchodní podíly a provádíme jiné korporátní záležitosti.
 • Zabýváme se právem nekalé soutěže.

Pracovní právo

 • Kompletně se postaráme, aby Vaše společnost postupovala v souladu s pracovněprávními předpisy.
 • Provedeme analýzu Vašeho případu a předložíme Vám řešení.
 • Připravíme Vám smlouvu na míru dle Vašich požadavků.
 • Pomůžeme Vám při porušení práva ze strany Vašeho zaměstnance či zaměstnavatele.
 • Připravíme Vám výpověď z pracovního poměru.

Trestní právo

Trestní právo bývá v dnešní době prezentováno jako prostředek k prosazení mimo jiné i majetkových práv. Je nutné odlišovat povahu trestního práva a práva soukromého. Účelem trestního práva není ochrana individuálních majetkových či jiných zájmů jednotlivců či právnických osob. Účelem trestního řízení je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání jejich pachatelů podle zákona. V oblasti práva soukromého je klient či jeho protistrana v závislosti na svém procesním postavení „pánem sporu“. Takový spor může skončit konečným rozhodnutím ve věci, smírem či mimosoudní dohodou. V trestním řízení je to naopak stát, který prostřednictvím svých orgánů realizuje zájem státu na zjišťování trestných činů a trestání jejich pachatelů. Stát ale prioritně nemá prostřednictvím trestního řízení zajišťovat ochranu zájmů jednotlivce či právnické osoby.

Zastupování v soudních a jiných řízeních

 • Provedeme analýzu Vašeho případu, na základě které Vám buď doporučíme nebo nedoporučíme zahájit řízení u soudu, rozhodčího soudu či správního orgánu.
 • Upozorníme Vás na případná rizika Vašeho sporu a navrhneme řešení.
 • Sepíšeme potřebná podání a kompletně se o Váš spor postaráme.
 • Zastoupíme Vás v daňovém řízení.
 • Připravíme Vám ústavní stížnost a před Ústavním soudem Vás zastoupíme.

Rodinné právo

 • Připravíme Vám dohodu podle Vašich požadavků (např. předmanželskou smlouvu, dohodu o vypořádání společného jmění manželů, dohodu o výchově a výživě dítěte).
 • Postaráme se o Váš rozvod či právo na výživné. Zastoupíme Vás v soudním řízení.
 • Zodpovíme Vám Vaše dotazy, včetně dotazů z práva dědického.

Občanské právo

 • Pomůžeme Vám získat náhradu škody či bezdůvodné obohacení.
 • Připravíme Vám jakoukoliv smlouvu dle Vašeho požadavku, a to za příznivou cenu (např. smlouvu kupní, o dílo, o půjčce, o postoupení pohledávky, o sdružení).
 • Vymáháme pohledávky.
 • Jsme specialisté na ochranu osobních údajů.
 • Zabýváme se spory o ochranu osobnosti a dobré pověsti.

Správní právo

 • Zaregistrujeme Vám ochrannou známku.
 • Sepíšeme Vám podání a zastoupíme Vás před správními orgány.
 • Pomůžeme Vám vyřídit či prodloužit víza.
 • Zastoupíme Vás v řízení o přestupcích.
Go to top