Převozy a doprovody osob

Převozy finanční hotovosti

Převozy provádíme po celém území ČR a v jakoukoliv předem domluvenou hodinu. Převoz provádí minimálně 1 pracovník společnosti, který je vyzbrojen krátkou kulovou zbraní. Počet pracovníků si převážně určí objednatel, přičemž musí být brán zřetel na celkovou hodnotu převážených cenin, nebo hotovosti.

Převozy a doprovody osob

Naše společnost provádí ozbrojené doprovody VIP osob a to i s naplánováním bezpečné trasy, či vytipování bezpečných míst k osobním schůzkám či jednáním. Tato místa jsou pečlivě vybírána a našimi detektivy je proveden monitoring těchto míst ještě před samotnou realizací naplánované schůzky. Dále provedeme bezpečnostní vyhodnocení objektu či domu a navrhneme maximální možné zabezpečení.

Go to top