Pořádková služba pro města a obce

Na dodržování pořádku a místních vyhlášek ve většině obcí dohlížejí strážníci policie. V případě menších obcí či měst však není v rozpočtu dostatek financí na zajištění provozu Městské policie. Místní zastupitelstva jsou často stavěna před problém s častým vandalismem, výtržnictvím a porušováním předpisů. Poskytujeme obcím pořádkovou službu, která pomáhá zajistit bezpečnost občanů. Tuto možnost v poslední době využívá stále více starostů a zastupitelstev.

Pravomoci hlídek

Ze zákona vyplývá, že pouze policejní orgán má pravomoc k zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, a to pouze v naléhavých případech, pokud nebylo zahájeno trestní řízení. Osobní svobodu osoby smí dle Trestního řádu České republiky omezit kdokoli, pokud tuto osobu přistihl při trestném činu nebo bezprostředně poté.

Go to top